Artykuły:

 

 

  • Oznaczanie składu granulometrycznego metodą dynamometryczną – porównanie z metodą pipetową i areometryczną

ikona

 

  • Grain size analysis by dynamometric method – comparison with the pipette and hydrometer method

ikona

 

  • Determination of soil grain size composition by measuring apparent weight of float submerged in suspension

ikona